Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των ιστοσελίδων μας είναι βασικά δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να απαιτηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, ζητούμε γενικά τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε χώρα κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για εμάς. Μέσω αυτής της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η εταιρεία μας επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο και το σκοπό των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου.
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφαρμόσαμε πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, οι μεταδόσεις δεδομένων με βάση το Διαδίκτυο μπορούν γενικά να έχουν τρύπες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους.

Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή
Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις που έχουν χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι οι εξής:

Γεώργιος Χατζηπάπας
Ψακούδια
Gr-63071 Χαλκιδική
Κινητό: +30 6945991932
e-mail: info@hotel-irini.com
Internet: www.hotel-irini.com/gr

Cookies
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια σειρά, μέσω της οποίας ιστοσελίδες και διακομιστές μπορεί να ανατεθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπου το cookie αποθηκεύεται. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και αναγνωριστεί από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Χρησιμοποιώντας cookies, μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς cookies.

Μέσω ενός cookie οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούσει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών
Η ιστοσελίδα μας ανιχνεύονται από κάθε κλήση στο Internet μέσω ενός ατόμου ή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ένα σύνολο γενικών δεδομένων και πληροφοριών. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. μπορεί να ανιχνευθεί (1) πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται τύπους και εκδόσεις, (2) το λειτουργικό σύστημα από την πρόσβαση στο σύστημα, (3) η ιστοσελίδα από την οποία ένα σύστημα προσπέλαση στην ιστοσελίδα μας περνάει (τα λεγόμενα παραπομπής), (4) τα επιμέρους sites που στην (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, δεν συνάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες είναι μάλλον απαιτείται για (1) να παραδώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σωστά, (2) για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και τη διαφήμιση τους για να εξασφαλίσουν (3) η συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, καθώς και ( 4) να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοπαρακολούθησης. Αυτό ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται και οι πληροφορίες είναι, ως εκ τούτου, αφενός, στατιστικά και περαιτέρω αξιολόγηση από την εταιρεία μας, με στόχο να αυξηθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων στην εταιρεία μας για να εξασφαλίσει τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.

Επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα μας περιέχει σύμφωνα με αποκαλύψεις του νόμου που επιτρέπουν την ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν ένα προσβεβλημένο άτομο μέσω e-mail ή μέσω επαφής φόρμα επικοινωνίας με τη λήψη του υπευθύνου της επεξεργασίας, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια εθελοντικά από ένα υποκείμενο δεδομένων προς τα μεταδιδόμενα ελεγκτές δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνώντας με το προσβεβλημένο άτομο. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

Η συνηθισμένη διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων
Τα επεξεργασμένα υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του οικείου μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης πρόσωπο ή εάν επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δότες ή άλλα νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προβλεπόταν.

Εξαλείφει το σκοπό αποθήκευσης ή που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δότες ή άλλη περίοδο ασφαλή αποθήκευση νομοθέτη λήξει, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν κλειδωθεί ή να διαγραφεί συστηματικά και όπως απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα που χορηγεί η Ευρωπαϊκή οδηγίες και τους κανονισμούς του δότη δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων επιβεβαίωση ως προς το εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν. Θέλει να πάρει ένα θύμα αυτού του δικαιώματος της επιβεβαίωσης για να ολοκληρωθεί, μπορεί να είναι αυτό οποιαδήποτε στιγμή της επαφής υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή άλλο μέλος του ελεγκτή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δωρητές να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από την περιττή ελεγκτές δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης και ρυθμιστικός φορέας διαβίβασε στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

o τους σκοπούς της επεξεργασίας
o τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
o οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί ή εξακολουθούν να αποκαλύπτονται, ιδίως στους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
o εάν είναι δυνατόν, η προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής
o το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τις αφορούν ή ο περιορισμός της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή
o την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
o εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων
o η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, και 4 DS-ΓΤΟ και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική και το πεδίο εφαρμογής και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για τον ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά.

Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στην πληροφόρηση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο υπάλληλο του υπεύθυνου της επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγήσει ο ευρωπαίος νομοθέτης για να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο μέλος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

δ) Δικαίωμα ακύρωσης (δικαίωμα να ξεχαστεί)
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθέτη να απαιτεί από τον υπεύθυνο ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν θα διαγραφούν αμέσως, εκτός αν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει και στο βαθμό που η επεξεργασία δεν απαιτείται:
o Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητοι.
o Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Αρθ. 9 παρ. 2 στοιχείο α DS-ΓΤΟ υποστηρίζεται, και υπάρχει έλλειψη διαφορετικά νομική βάση για την επεξεργασία προσώπου.
o Ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ. αντικειμένου 1 DS-ΓΤΟ στην επεξεργασία, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία πριν, ή το πρόσωπο που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ. 2 της αντιπολίτευσης DS-ΓΤΟ επεξεργασία.
o Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
o Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
o Τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 DS-GVO.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω λόγους ισχύει και προσβεβλημένο άτομο επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σκοπό μας, μπορεί να είναι αυτό οποιαδήποτε στιγμή της επαφής υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ή άλλο μέλος του ελεγκτή. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας ή άλλος υπάλληλος θα φροντίσει ώστε η αίτηση διαγραφής να εκπληρωθεί αμέσως.
τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί και η εταιρεία μας ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο. 17 παρ. 1 DS-ΓΤΟ υποχρεούνται να διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, θα λάβει υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για την Ενημέρωση άλλων ελεγκτών δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί από τους άλλους για την επεξεργασία των δεδομένων

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ρυθμιστικής αρχής, να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίζει τη μεταποίηση εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
o Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στο υπεύθυνο πρόσωπο να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
o Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και, αντίθετα, ζητά τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
o Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τους υποχρεώνει να διεκδικούν, να ασκούν ή να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.
o Ο ενδιαφερόμενος έχει αντίρρηση για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 1 DS-GVO και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου προσώπου είναι μεγαλύτεροι από εκείνους του ενδιαφερομένου.

Εάν πληρούται μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή άλλος υπάλληλος θα προκαλέσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Μεταβίβαση δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που απονέμονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας από το υποκείμενο των δεδομένων, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Πρέπει επίσης να υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη επιβάρυνση, χωρίς να εμποδίζεται από τους υπεύθυνους, τα οποία τα προσωπικά δεδομένα έχουν παρασχεθεί το δικαίωμα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία για την έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Άρθ. 9 παρ 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων 1 DS-ΓΤΟ έχει κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα των δεδομένων δυνάμει του άρθρου. 20 παρ. Για να αποκτήσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται απευθείας από ένα φορτίο σε ένα διαφορετικό φορτίο, αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και αν το νόμο, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο υπάλληλο που έχει διοριστεί από εμάς.

ζ) Δικαίωμα αντικρούσεως
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγεί η Ευρωπαϊκή οδηγίες και τους κανονισμούς του δότη, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή τους, ανά πάσα στιγμή με την επεξεργασία που τους αφορούν προσωπικά δεδομένα, βάσει του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή f DS-GVO λαμβάνει αντίρρηση. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.

Εμείς δεν επεξεργάζονται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίφασης, εκτός και αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, υπερτερούν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή η επεξεργασία είναι για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ,

Αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να έχουμε άμεση αλληλογραφία, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο μέτρο που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

Επιπλέον, το άτομο 1 DS-ΓΤΟ έχει το δικαίωμα, για λόγους που απορρέουν από ιδιαίτερες καταστάσεις τους, εναντίον των οποίων αφορούσαν την επεξεργασία στην επιστημονική μαζί μας ή ιστορική έρευνα σκοπούς των προσωπικών δεδομένων, ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο. 89 παρ. Έγινε Να αντιταχθεί, εκτός αν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός σκοπού δημόσιου συμφέροντος.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ανακοπής, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο συνάδελφο. Ο ενδιαφερόμενος είναι επίσης δωρεάν, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ για να ασκήσουν το δικαίωμά τους μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στις οποίες ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης
Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς χορηγούς, όχι ένα αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένων των προφίλ - να υποβάλλονται με βάση την απόφαση, η οποία απλώνεται πάνω από νομική ισχύ ή το θίγει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση (1) δεν είναι για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου απαιτείται, ή (2), επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών, η οποία υπόκειται σε χρέωση και αυτής της νομοθεσίας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των θεμιτών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων · ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου απαιτείται ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου, που Triffen τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων των συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος να λάβει την παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να επιβάλει αυτοματοποιημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

i) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και την ρυθμιστική αρχή, να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συναίνεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με άλλο μέλος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.


Προστασία δεδομένων σε εφαρμογές και στη διαδικασία εφαρμογής
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για το σκοπό της διεκπεραίωσης της διαδικασίας αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα εάν ο αιτών υποβάλει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας αντίστοιχα έγγραφα αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εντύπου ιστού που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα. Εάν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εάν δεν συνάπτεται σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα έγγραφα αίτησης θα διαγραφούν αυτόματα δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασης απόρριψης, εκτός εάν η διαγραφή αποκλείει άλλα νόμιμα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Άλλο έννομο συμφέρον υπό την έννοια αυτή, για παράδειγμα, το βάρος της απόδειξης σε μια διαδικασία βάσει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

Πολιτική απορρήτου για χρήση και χρήση του YouTube
Η εταιρεία εκμετάλλευσης του YouTube είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Το YouTube, LLC, είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του θέματος προωθείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο YouTube για την εμφάνιση του περιεχομένου για να κατεβάσετε το αντίστοιχο στοιχείο YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google έχουν επίγνωση του συγκεκριμένου πυθμένα του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος.

Αν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί στο YouTube ταυτόχρονα, το YouTube αναγνωρίζει καλώντας μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας το άτομο που επισκέπτεται το άτομο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και το Google και σχετίζονται με τον μεμονωμένο λογαριασμό YouTube.

Το YouTube και η Google θα λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω της συνιστώσας YouTube, στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το άτομο που έχει υπογράψει ταυτόχρονα συνδεθεί στο YouTube τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποχωρώντας από το λογαριασμό τους στο YouTube πριν τηλεφωνήσουν στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου του YouTube, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, προσδιορίζει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης από το YouTube και την Google.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Το άρθρο 6 I lit. Ένας DS-GMO εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως τη νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας όπου λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, το συμβαλλόμενο μέρος είναι το πρόσωπο που απαιτείται, όπως συμβαίνει με τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ή αντάλλαγμα την επεξεργασία, η επεξεργασία βασίζεται σε Το άρθρο 6 I lit. b DS-ΓΤΟ. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διερεύνησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I, γ DS-ΓΤΟ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε αν ο επισκέπτης θα βλάψει την εταιρεία μας και στη συνέχεια το όνομά του, την ηλικία του, την ασφάλιση υγείας των δεδομένων του ή άλλα ζωτικής σημασίας πληροφορίες για ένα γιατρό, νοσοκομείο ή άλλα τρίτα μέρη θα πρέπει να περάσει. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d DS-GMO βασίζονται. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασιστούν στο άρθρο 6 I lit. f DS-GMOs βασίζονται. Σε αυτή τη νομική εργασίες επεξεργασίας βάση, με βάση τα οποία δεν καλύπτονται από καμία από τις παραπάνω νομικές βάσεις, όταν η επεξεργασία προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό συμφέρον της εταιρείας μας ή σε τρίτους απαιτείται, εκτός αν υπερτερούν των συμφερόντων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας επιτρέπονται ιδιαίτερα σε εμάς επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Συναφώς, θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, δεύτερη πρόταση, DS-BER).

Εξουσιοδοτημένα συμφέροντα στη μεταποίηση που επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος
Είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασισμένη στο άρθρο 6 I, f DS-GMO είναι το νόμιμο συμφέρον μας να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

Διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα
Το κριτήριο της διάρκειας της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση της σύμβασης ή η ανάληψη σύμβασης.

Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχής
Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών πληροφοριών απαιτείται εν μέρει από το νόμο (όπως οι φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί να προκύψει από συμβατικές ρυθμίσεις (όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον ανάδοχο). Ενίοτε μπορεί να είναι απαραίτητο να συναχθεί μια σύμβαση ότι ένας πληγέντης μας παρέχει προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά στοιχεία όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί της. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο δεν θα μπορούσε να κλείσει. Πριν από την υποβολή του υποκειμένου των δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.
Logo Hotel-Irini

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
HOTEL-IRINI
Γιώργος Χατζήπαπας
63071 Ψακούδια Χαλκιδικής

Email: info@hotel-irini.com
τηλέφωνο: +30 23710 54244
κινητό: +30 6945991932
φαξ: +30 23710 54244